Truyện Kiều Chú giải

Trạm web này là một công cụ đọc Truyện Kiều (chữ abc và chữ Nôm 喃 đối chiếu), trên máy PC hoặc smartphone.
Toàn bộ Truyện Kiều 3254 câu thơ chia ra làm 271 trang, mỗi trang 12 câu thơ, và 1 trang cuối có 2 câu.
Mỗi trang có cấu trúc như sau:

top
CHÚ Ý:
Mỗi chữ Hán trong phần chú giải là một hyperlink dẫn đến:
Từ điển Hán Việt Trích Dẫn

paragraphe-01.pngCách sử dụng
1. Đọc theo số trang
2. Tìm theo số dòng
3. Tìm chữ1. Đọc theo số trang

sotrang
top


paragraphe-01.png


2. Tìm theo số dòng

sodong
top


paragraphe-01.png


3. Tìm chữ

timchu
top


paragraphe-01.png