e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執照 chấp chiếu
♦Bằng chứng, chứng cứ.
♦Giấy chứng nhận, giấy phép. ◎Như: doanh nghiệp chấp chiếu .