e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

執引 chấp dẫn
♦Cầm lấy dây kéo xe tang. Chỉ sự chôn cất. ◇Lễ Kí : Điếu ư táng giả tất chấp dẫn, nhược tòng cữu cập khoáng, giai chấp phất , , (Đàn cung hạ ).