e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

推遲 thôi trì
♦Hoãn lại, trì hoãn, dời lại. ◎Như: bả nguyên lai đích công tác kế hoạch thôi trì liễu kỉ thiên .