e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

身毒 quyên độc
Quyên Độc : tên một nước ngày xưa, tức là nước Thiên Trúc , bây giờ gọi là Ấn Độ .