e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

聞名於世 văn danh ư thế
♦Tiếng tăm vang dội trên đời.