e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

推敲 thôi xao
♦Trong câu thơ Tăng xao nguyệt hạ môn Sư gõ cửa dưới trăng, trước Giả Đảo định dùng chữ thôi , đến khi hỏi Hàn Dũ bảo nên dùng chữ xao hay hơn. Nay ta nói làm việc gì phải suy nghĩ châm chước cho kĩ là thôi xao là vì cớ ấy.