e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

大底 đại để
♦Đại khái, tóm lại. ◇Sử Kí : Tự thị dĩ hậu, nội sủng bế thần đại để ngoại thích chi gia , (Nịnh Hạnh truyện ).