e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

澈底 triệt để
♦Trong suốt thấy đáy. ◇Lí Khai Tiên : Kì San thải phụng minh, Hoàng Hà triệt để thanh , (Đoan chánh hảo , Tặng Khang Đối San , Sáo khúc ).
♦Hoàn toàn. ◇Lỗ Tấn : Chuyên quản tự kỉ đích y phục, chân thị nhất cá triệt để đích lợi kỉ chủ nghĩa giả , (Cố sự tân biên , Khởi tử ).