e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

丁香 đinh hương
♦Cây đinh hương (latin Syzygium aromaticum, tiếng Pháp: lilas).