e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別提 biệt đề
♦Không cần nói, khỏi nói. ◇Hồng Lâu Mộng : Khoái biệt đề liễu. Nhất tống lai tựu tri đạo thị ngã đích . (Đệ bát hồi) Đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Khi họ mới mang sang, tôi biết là cậu để phần tôi.
♦§ Thường biểu thị trình độ sâu: khỏi phải nói nhiều. ◇Lưu Á Châu : Đãn thật tế thượng biệt đề hữu đa phẫn nộ liễu (Tần cung nguyệt , Nhất).