e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

電飯鍋 điện phạn oa
♦Nồi (nấu) cơm điện.