e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

零件 linh kiện
♦Đồ phụ tùng (xe hơi, máy móc...). ◎Như: giá bộ xa tử chỉ yếu hoán ta linh kiện, tựu khả dĩ phát động liễu , .
♦Vật kiện nhỏ bé. ◇Thẩm Tòng Văn : Hồng mộc trường trác thượng hữu cổ đổng ngoạn khí, đồng thì dã hữu đả bài dụng đích nhất thiết linh kiện đông tây , 西 (Thân sĩ đích thái thái ).