e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

開啟 khai khải
♦Mở ra. ◇Chiêu Liên : Địa phương ngẫu hữu thiên tai, tức mệnh khai khải thương lẫm, quyên miễn tô thuế, lục thập niên như nhất nhật , , , (Khiếu đình tạp lục , Thuần hoàng ái dân ).
♦Chỉ việc nhà sư bắt đầu nghi lễ đạo tràng, Phật sự. ◇Tây sương kí 西: Kim nhật nhị nguyệt thập ngũ nhật khai khải, chúng tăng động pháp khí giả. Thỉnh phu nhân tiểu thư niêm hương , . (Đệ nhất bổn , Đệ tứ chiết).
♦Khai sáng.