e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

香案 hương án
♦Bàn đặt nhang đèn để cúng bái. ◇Tây sương kí 西: Thiên sắc vãn dã, an bài hương án, cha hoa viên nội thiêu hương khứ lai , , (Đệ nhất bổn , Đệ tam chiết) Chiều trời đã muộn, ra vườn hoa bày hương án, ta ra thắp hương.