e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

特別 đặc biệt
♦Không tầm thường, không như số đông. ◎Như: giá thứ đích lộ thiên diễn xướng hội tố đắc ngận đặc biệt, hấp dẫn liễu bất thiểu đích quan chúng , .
♦Khác lạ, khác thường. ◇Ba Kim : Tha tẩu đắc ngận mạn. Thân tử diêu diêu hoảng hoảng, đầu biến đắc đặc biệt trọng . , (Hàn dạ , Cửu).
♦Riêng biệt, đặc ý. ◎Như: kim thiên đặc biệt thỉnh chư vị lai thử tụ hội, hướng đại gia thỉnh giáo , .
♦Càng, lại càng, nhất là. ◇Lão Xá : Tha tự hồ ngận bất mãn Lí gia huynh đệ, đặc biệt thị đối Hắc Lí 滿, (Cản tập , Hắc bạch lí ).