e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

喪生 táng sinh
♦Mất mạng sống, tức là chết. ☆Tương tự: tử vong , vong cố .