e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

體貼 thể thiếp
♦Chăm sóc, quan tâm, thể lượng. ◇Chu Lập Ba : Túng lệnh tự kỉ dã tại khốn nan lí, dã hoàn thị chiếu cố biệt nhân, thể thiếp biệt nhân , , (Bạo phong sậu vũ , Đệ nhị bộ tam).
♦Thể hội, lĩnh ngộ. ◇Chu Tử toàn thư : Nãi tri Minh Đạo Tiên Sanh sở vị "thiên lí" nhị tự, khước thị tự gia thể thiếp xuất lai giả, chân bất vọng dã , , (Quyển ngũ ngũ, Đạo thống tứ , Tự luận vi học công phu ).
♦Cân nhắc, suy đoán. ◇Chu Tử ngữ loại : Kim khước chỉ thị thể thiếp tự cú, tựu giá lưỡng tam cú đề mục thượng đàm khứ, toàn vô nghĩa lí , , (Quyển tam tứ, Luận Ngữ , Thuật nhi thiên ).