e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

手淫 thủ dâm
♦Dùng tay tự làm cho sướng (tính dục). § Cũng nói là tự ủy . Tiếng Anh: masturbation.