e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

跳動 khiêu động
♦Chấn động, dao động. ◎Như: nội tâm khiêu động .