e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰毒 âm độc
♦Âm hiểm và độc ác. ◎Như: tha khả thị cá âm độc tiểu nhân, nhĩ đa đa đề phòng , .
♦Phiếm chỉ chứng sưng, nhọt... mà không bị nóng sốt (Trung y).