e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

友善 hữu thiện
♦Hữu ái, thân thiện. ◇Nguyên Chẩn : Mỗ hựu dữ đồng môn sanh Bạch Cư Dị hữu thiện (Thượng lệnh Hồ Tương Công thi khải ).