e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

復習 phục tập
♦Ôn tập bài vở. ◎Như: năng bồi dưỡng phục tập ôn cố đích tập quán, khả sử ngã môn hữu cánh thâm đích thể hội hòa liễu giải , 使. § Cũng viết là: .