e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

芳心 phương tâm
♦Nhụy hoa, hoa tâm. ◇Hàn Hiệp : Phương tâm lương độc khổ, Thùy vị bất tri hàn , (Tuyết hạ hồng ).
♦Nỗi lòng, nội tâm của người con gái. ◎Như: phương tâm thiết hỉ .