e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

悠久 du cửu
♦Lâu dài, xa xưa. ◇Tạ Triệu Chiết : Quốc tộ du cửu, phi ngẫu nhiên dã , (Ngũ tạp trở , Địa bộ nhất ).