e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

毛病 mao bệnh
♦Màu lông sinh súc có khuyết hãm.
♦Chỉ tật bệnh. ◇Lí Ngư : Thân thượng đích ngũ quan tứ chi một hữu nhất kiện bất đái ta mao bệnh (Nại hà thiên , Lự hôn ).
♦Chỉ đồ vật hư hỏng hoặc bị trục trặc. ◇Chu Nhi Phục : Tha tế tâm địa cấp tha kiểm tra xa tử, khán hữu xá địa phương xuất liễu mao bệnh , (Thượng Hải đích tảo thần , Đệ nhất bộ thất ).
♦Chỉ vấn đề hoặc tổn hại ở bên trong sự vật.
♦Khuyết điểm, sai lầm.