e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

沉默 trầm mặc
♦Không nói, không lên tiếng. ◇Vương Định Bảo : Nhị Công trầm mặc lương cửu, viết: Khả ư khách hộ phường thuế nhất miếu viện , : (Đường chích ngôn, Thăng trầm hậu tiến ).
♦Thâm trầm, ít nói. ◇Tống sử : Đán ấu trầm mặc, hiếu học hữu văn , (Vương Đán truyện ).