e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

買單 mãi đan
♦Tính tiền, kết trướng. ◎Như: tiểu thư! mãi đan ! .