e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

再現 tái hiện
♦Xuất hiện trở lại (sự tình, sự vật... trong quá khứ). ◎Như: kì tích tái hiện .