e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不決 bất quyết
♦Không dứt khoát, còn do dự. ★Tương phản: quyết định , quyết đoán . ◎Như: trì nghi bất quyết .