e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

麻煩 ma phiền
♦Rắc rối, phiền phức. ◇Nhị thập niên mục đổ chi quái hiện trạng : Để hạ nhân đạo: Tiểu đích kiến vãn thượng thì hậu, khủng phạ lão da xuyên y mạo ma phiền, sở dĩ một hữu thượng lai hồi, chỉ thuyết lão da tại quan thượng một hữu hồi lai : , 穿, , (Đệ thất hồi).
♦Quấy rầy, rầy rà. ◇Lão Xá : Cha môn kim thiên tựu đàm đáo giá nhi ba, ngã hoàn hội lai ma phiền nhĩ ni , (Toàn gia phúc , Đệ nhị mạc).
♦Vấn đề, sự cố. ◇Sa Đinh : Tựu thị quá hậu lưỡng thiên phát sanh quá nhất điểm ma phiền (Lô gia tú ).