e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

告病 cáo bệnh
♦Lấy cớ có bệnh mà xin thôi việc, nhân mắc bệnh từ chức. ◎Như: cáo bệnh hoàn hương .