e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

聊勝於無 liêu thắng ư vô
♦Có ít còn hơn không. § Nguồn gốc: ◇Đào Tiềm : Nhược nữ tuy phi nam, Úy tình liêu thắng vô , (Họa lưu sài tang ). ◇Lỗ Tấn : Đãn giá nhất bộ thư ngã tổng yếu dịch thành tha, toán thị liêu thắng ư vô chi tác , (Thư tín tập , Trí tào tĩnh hoa ).