e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

舒服 thư phục
♦Thoải mái, dễ chịu (nói về thân thể hoặc tinh thần). ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Nhĩ lão nhân gia kí một cật phạn, thử khắc vi thập ma bất cật ni? Bất thị thân thượng bất đại thư phục nha! , ? (Đệ nhị nhất hồi).