e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

告別 cáo biệt
♦Từ biệt. ☆Tương tự: li biệt , cáo từ , ác biệt . ★Tương phản: kiến diện , tương phùng .