e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

空調 không điều
♦Điều hòa không khí. § Tiếng Anh: air-condition.