e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

別致 biệt trí
♦Một thứ giải thích khác. ◇Lịch Đạo Nguyên : Tư nãi "Huyền" chi biệt trí, khủng quai Thượng Thư nhân "Hoàn" chi nghĩa , (Thủy kinh chú , Hoàn thủy ).
♦Ý vị, thú vị riêng. ◇Ngọc Kiều Lê : Thử thi bất đãn mẫn tiệp dị thường, thả tự tự thanh tân tuấn dật, nhiêu hữu biệt trí , , (Đệ nhất hồi).
♦Mới lạ, tân kì, không giống thông thường. ◇Hồng Lâu Mộng : Quái đạo nhân tán nhĩ đích thủ xảo, giá ngoan ý nhi khước dã biệt trí , (Đệ ngũ thập cửu hồi).