e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

雌雄 thư hùng
♦Trống và mái, đực và cái. ◇Tấn Thư : Nhân gia văn địa trung hữu khuyển tử thanh, quật chi. Đắc thư hùng các nhất , . (Ngũ hành chí trung ).
♦Nam và nữ (tính), trai và gái. ◇Liêu trai chí dị : Hữu dựng phụ thống cấp dục sản, chư nữ bạn trương quần vi ác, la thủ chi, đãn văn nhi đề, bất hạ vấn thư hùng , , , , (Kim hòa thượng ) Có người đàn bà mang thai đau bụng sắp đẻ, chị em bạn kéo xiêm giăng quanh làm màn che, nghe tiếng trẻ khóc cũng không bận hỏi là trai hay gái.
♦Phiếm chỉ sự vật ngang bậc.
♦Tỉ dụ hơn thua, thắng phụ, mạnh yếu, cao thấp.
♦Cạnh tranh, giành lấy thắng lợi.
♦Hòa hợp, thuận ứng. ◇Hoài Nam Tử : Thông thể ư thiên địa, đồng tinh ư âm dương, nhất hòa ư tứ thì, minh chiếu ư nhật nguyệt, dữ tạo hóa giả tương thư hùng , , , , (Bổn kinh ).
♦Ý nói sự vật to nhỏ không đều. ◇Kim Bình Mai : Lưỡng mục thư hùng, tất chủ phú nhi đa trá , (Đệ nhị thập cửu hồi) (Tướng ngài) hai mắt to nhỏ không đều, thì (có lộc) làm chủ giàu lớn nhưng nhiều mánh lới gian trá.