e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

零丁 linh đinh
♦§ Cũng viết là: linh đinh , linh đinh .
♦Lẻ loi không nơi nương tựa. ◇Cao Bá Quát : Linh đinh vọng quy lộ (Đạo phùng ngạ phu ) Lẻ loi không nơi nương tựa ngóng trông đường về.
♦Thân thể gầy gò yếu đuối. ◇Nhị khắc phách án kinh kì : Na tiểu hồ tôn bất yếu thuyết cấp tử, ngạ dã cai ngạ đắc linh đinh liễu , (Quyển tam ngũ).
♦Chỉ Linh Đinh Dương : cửa biển phía nam cửa sông Châu Giang tỉnh Quảng Đông . ◇Văn Thiên Tường : Hoàng Khủng Than đầu thuyết hoàng khủng, Linh Đinh Dương lí thán linh đinh , (Quá Linh Đinh dương ).