e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

荒淫 hoang dâm
♦Bỏ bê công việc, đam mê tửu sắc. Sau thường chỉ say đắm nữ sắc. ◇Cao Khải : Thần tiên hội ngộ đương hữu đạo, Khởi hiệu thế tục thành hoang dâm , (Vu San cao ).
♦Hỗn độn, hỗn mang. ◇Tiết Đạo Hành : Thái thủy thái tố, hoang dâm tạo hóa chi sơ; Thiên Hoàng Địa Hoàng, yểu minh thư khế chi ngoại , ; , (Tùy Cao Tổ tụng ).