e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

職能 chức năng
♦Tác dụng hoặc công năng (của người, sự vật hoặc cơ quan) có thể phát huy được. ◎Như: hóa tệ đích chức năng .