e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

複雜 phức tạp
♦Rắc rối, không đơn giản. ◎Như: giá cá cơ khí cấu tạo ngận phức tạp .