e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

甜睡 điềm thụy
♦Ngủ say, ngủ ngon. ◇Thân Dược Trung : Tiểu náo chung hưởng liễu, tứ cá thụy giác đích nhân tòng điềm thụy trung tỉnh lai , (Nhất trản kháng hạn đăng hạ ).