e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

水底撈針 thủy để lao châm
♦Đáy nước mò kim. Tỉ dụ làm việc gì rất khó hoàn thành. § Cũng nói đại hải lao châm .