e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

勳業 huân nghiệp
♦Công nghiệp. ◇Nguyễn Du : Nhân gian huân nghiệp nhược trường tại (Đồng Tước đài ) Công nghiệp ở đời nếu còn mãi.