e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不可抗力 bất khả kháng lực
♦Sức mạnh tự nhiên hoặc do người gây ra, khiến cho người ta không thể cưỡng chống lại được. ◎Như: thiên tai, động đất, chiến tranh, v.v.