e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

毒龍 độc long
♦Con rồng độc hại. Chỉ lòng tham muốn vọng tưởng. ◇Vương Duy : Bạc mộ không đàm khúc, An thiền chế độc long , (Quá Hương Tích tự ) Chiều tối đầm vắng uốn khúc, Phép Thiền chế ngự "con rồng độc hại".