e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

五短身材 ngũ đoản thân tài
♦Thân hình chân tay đều thấp ngắn. ◇Thủy hử truyện : Lâm Xung đạo: Na nhân sanh đắc thậm ma mô dạng? Lí tiểu nhị đạo: Ngũ đoản thân tài, bạch tịnh diện bì, một thậm tì tu : ? : , , (Đệ tam hồi) Lâm Xung hỏi: Người đó hình dạng như thế nào? Lí tiểu nhị đáp: Thân hình ngũ đoản, da mặt trắng, không có râu ria chi cả.