e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

孔廟 khổng miếu
♦Miếu thờ Khổng Tử .