e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

啟蒙 khải mông
♦Mở mang cái tối tăm ra.
♦Dạy học từ lúc mới bắt đầu, còn ngu tối. ◇Hồng Lâu Mộng : Đãn giá nhất cá học sanh tuy thị khải mông, khước tỉ nhất cá cử nghiệp đích hoàn lao thần , , (Đệ nhị hồi) Đứa học trò ấy tuy mới vỡ lòng, nhưng so với một người theo cử nghiệp (học để đi thi), dạy còn khổ tâm nhọc trí hơn nữa.
♦§ Cũng viết là khai mông .